Mail 

Administratie actueel

Is uw administratie op orde maar ontbreekt u het inzicht of de tijd om deze actueel en/of op orde te houden dan kunnen we op reguliere basis, bijvoorbeeld maandelijks afspreken.

Zeker voor mensen met een stoornis zoals ADHD, Border-line of een Autisme Spectrum Stoornis is administratie en post een lastig probleem. Door op vaste tijden af te spreken blijft ook deze administratie op orde en is mijn uitgangspunt om u te leren hoe de post en dergelijke zaken te verwerken. Uiteraard is het mogelijk om te ondersteunen bij het doen van betalingen, abonnementen en dergelijke afsluiten/opzeggen, verzekeringen nazien, enzovoort enzovoort.

Heeft u geen tijd om uw administratie te doen dan kan ik deze uiteraard van u overnemen.

Doel is om te zoeken naar de zelfredzaamheid met de (noodzakelijke) ondersteuning die u nodig heeft.