Mail 

Budget-coaching

Financieel inzicht in inkomsten en uitgaven.

Er wordt voor u een budgetoverzicht gemaakt van uw inkomsten en uitgaven passend voor uw situatie. Omdat omgaan met geld steeds moeilijker wordt door de verleidingen die er dagelijks zijn en we meer en meer nodig blijken te hebben is het inzicht in de eigen situatie vaak niet meer aanwezig. U kunt het lezen in de media en diverse tv programma's laten zien dat omgaan met geld niet gemakkelijk is.

Wat heb ik u te bieden?

- Een luisterend oor                    - Duidelijkheid                        - Overzicht                 - Structuur

                                                                               ↓

                                                                        RESULTAAT

- Inzicht  - Verantwoord met geld omgaan - Stress vermindering - Inlossen eventuele schulden  - Opbouwen vertrouwen

 

Nadat het overzicht gemaakt is kan er besloten worden of u zelf het budget gaat beheren of dat u hierbij mijn hulp wilt blijven gebruiken.

Een overzicht laat zien of u bestedingsruimte heeft of een bestedingstekort. Om een goed inzicht te krijgen in uw situatie is het wenselijk om een overzicht te maken van een voorafgaand jaar (dit kan gemaakt worden vanaf de datum dat u door mij geholpen wordt). Deze uitkomst wordt uiteraard met u besproken waarna de huidige financiële situatie in kaart wordt gebracht.

Waar nodig kunnen er betalingsregelingen getroffen worden.

Doel is dat u zelf uw budget gaat beheren.